Kathakali performance at Thiruvananthapuram

Jan 15, 2022

15 Jan 2022: Classical dance- drama,  Kathakali 

Date:15 Jan 2022

Time:06.00pm

Venue: Karthikathirunal Theatre, Thiruvananthapuram, Kerala

Story: Lavanasuravadham

Artistes: Kalamandalam Anilkumar (as Sitha), Kalamandalam Adithyan (Kusan), KalamandaArun Raj (Lavan), Kalamandalam Arunkumar (Sathrugnan), Sadanam Bhasi (Hanuman), Kalamandalam Jayaprakash, Kalamandalam Byju (Singers), Kalamandalam Sreehari (Chenda percussionists), Kalamandalam Achutha Varrier (Madhalam percussionist), Margi Raveendran Pillai, Margi Sreekumar (Chutty), 

Organised by Drishyavedi, Thiruvananthapuram. 

Share This Story, Choose Your Platform!

Add new comment